เงื่อนไขและวิธีเคลมสินค้า


***** เงื่อนไขการส่งเคลมสินค้า *****

การชำรุดบกพร่องนี้อันเกิดจากสาเหตุตามข้างล่างนี้ ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

1. ความเสียหายอันเกิดจากการใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานของทางผู้ซื้อ หรือใช้สินค้าอย่างผิดวิธี
2. ความเสียหายอันเกิดจากภัยทางธรรมชาติ
3. ความเสียหายอันเกิดจากการกระทบกระเทือนหรือทำตกหล่น
4. ความเสียหายอันเกิดจากเครื่องถูกน้ำ ความชื้น หรือ สารเคมีไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม
5. ความเสียหายที่เกิดจากการการดัดแปลงแก้ไขหรือซ่อมโดยผู้ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของผู้ขาย

*** การรับประกันสินค้าจะสิ้นสุดลงทันที หากสินค้านั้น ถูกงัดแงะ, แกะฝาตัวเครื่อง, สติ๊กเกอร์รับประกันฉีกขาด, ตกหล่น, แตกหัก, จมน้ำ, ไหม้, ช็อต หรือดัดแปลง และหรือปรับแต่งด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งจนเกิดความเสียหาย 

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
1) เฉพาะกรณีสินค้าที่อาการเสียเกิดจาก Hardware บกพร่องจากทางโรงงานเท่าน้้น และสินค้าต้องไม่อยู่ในสภาพผิดปกติ
2) สำหรับปัญหาที่เกิดจาก Sofware, Config ไม่สามารถเปลี่ยนตัวสินค้าตัวใหม่ได้

** สินค้าที่ชำรุดเนื่องจาก การใช้งานที่ผิดปกติ ความเสียหายจากการจ่ายไฟฟ้า อุบัติเหตุ การดัดแปลงแก้ไข ความเสียหายเนื่องจากความชื่น หรือสารเคมี ไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ และกรณีที่โดน Hack และ โดนไวรัส จะไม่อยู่ในเงื่อนไข

ลูกค้าสามารถติดต่อขอเคลมสินค้า ผ่านทาง line หรือ ทาง email 

Powered by MakeWebEasy.com